0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Laat uw relatie weer opbloeien

U houdt heel veel van uw partner en toch hebt u de laatste tijd vooral ruzie. Jullie zijn gestrest, tonen weinig waardering voor elkaar, zijn negatief en de sarcastische opmerkingen vliegen u om de oren. Hoe laat u deze relatie opbloeien zodat het weer fijn wordt samen?

Praat met elkaar

In een problematische relatie is het vaak zo dat er niet effectief met elkaar wordt gecommuniceerd. Wanneer u op een goede manier met elkaar wilt praten is het belangrijk om te begrijpen dat de boodschap die iemand overbrengt altijd bestaat uit inhoud en gevoel. De inhoud gaat over de letterlijke boodschap die u over wilt brengen. Het gevoel draait om de manier waarop u die boodschap aflevert. Er kan een heel verschil zitten tussen hoe u de boodschap bedoeld hebt en hoe de luisteraar deze heeft opgevat. Dit kan onder andere komen doordat u dingen invult voor de ander zonder ernaar te vragen, of door af te dwalen van het onderwerp. Ook generaliseren door de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ te gebruiken (‘Jij luistert ook nooit eens naar me!’), en iemand op zijn karakter aanvallen zijn voorbeelden van ineffectieve communicatie. Bij effectieve communicatie is de bedoeling van de spreker gelijk aan het effect op de luisteraar. Als u relatieproblemen hebt kunt u ook bij een psycholoog van Direct-psycholoog in Drachten, Heerenveen of Zwolle terecht om te leren beter met elkaar te communiceren.

Hoe kunt u effectieve communicatie bereiken?

Om effectieve communicatie te bereiken zijn er een aantal gesprekstechnieken te gebruiken. Voor de spreker geldt dat het belangrijk is dat hij in zijn boodschap bij het onderwerp blijft, voor zichzelf spreekt (dus in de ik-vorm en niet in de jij-vorm) en dat hij gevoel bij de boodschap aangeeft. Voor de luisteraar geldt dat hij de spreker moet stoppen en om verduidelijking moet vragen wanneer dat nodig is, de spreker tussentijds moet samenvatten en controleren of hij het tot nu toe goed heeft begrepen, en zich moet inleven in de spreker. Wanneer de spreker en de luisteraar zich aan deze gesprekstechnieken houden hebt u de meeste kans op effectieve communicatie. Wanneer het lukt om samen effectief te communiceren kunt u dit gaan toepassen door goede gesprekken te hebben over elkaars gevoelens, wensen en verwachtingen ten aanzien van de relatie, en over de ruzies en andere relatieproblemen die jullie hebben.

De spanning loopt op

Voor sommige mensen geldt dat ze wel effectief kunnen communiceren met hun vrienden en familie, maar niet met hun eigen partner. Dit komt doordat er door de slechte relatie veel stress is ontstaan waardoor spanning en frustratie al toenemen voordat het gesprek is begonnen. Hierdoor ontstaan er conflicten. Om dit te voorkomen kan het Situatie-Reactie-Consequentie model behulpzaam zijn. Alle drie de onderdelen van het model zijn momenten waarop u zou kunnen ingrijpen om conflicten te voorkomen. Als ruzie vaak ontstaat doordat de ene persoon veel moeite heeft met wakker worden ’s morgens terwijl de andere persoon dan juist erg druk is, zou u hier in de situatie kunnen ingrijpen door af te spreken elkaar ’s morgens het eerste uur een beetje met rust te laten. Het tweede onderdeel, reactie, is ook een moment waarop u kunt ingrijpen bijvoorbeeld door een wandeling te maken op het moment dat u voelt dat u op het punt staat onredelijk uit te vallen tegen uw partner. Ten slotte kunt u ingrijpen in het onderdeel consequentie. Hierbij richt u zich niet op het voorkomen van het conflict maar op uw gedrag na het conflict. Wanneer u erg bent uitgevallen tegen uw partner volgt er een consequentie, een soort boete. Bijvoorbeeld een half uur hardlopen.

Ontdek uw eigen gedrag

Om uw relatie te verbeteren is het dus belangrijk om goed naar uzelf te kijken. Hoe brengt u uw boodschap over in een gesprek, hoe vat u andermans boodschappen op en hoe reageert u op spanning en stress. Dit voor uzelf duidelijk hebben is de eerste stap richting het verbeteren van uw relatie. Wanneer u hulp nodig hebt bij uw relatieproblemen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij een psycholoog van Direct-psycholoog in Drachten, Heerenveen en Zwolle.

Artikel door Emmy van der Peet, student Master Gezondheidszorgpsychologie 

Meer informatie

Vraag naar de mogelijkheden bij één van de praktijken van Direct-psycholoog in Drachten, Heerenveen of Zwolle. Wij helpen u graag verder.