0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Rouw

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn psycholoog
  • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak

Symptomen van rouw

Emotionele problemen

Rouw is een reactie van een persoon op een verlies. Het verlies van een dierbare door overlijden kan uiteenlopende gevoelens oproepen. Deze gevoelens kunnen te maken hebben met het verlies van de persoon zelf, zoals verdriet om het gemis en de herinneringen aan de persoon. Ook het opmerken van het verschil tussen hoe het leven was toen de overleden persoon nog leefde en hoe het leven nu is kan gevoelens van rouw oproepen. Mensen kunnen boos zijn op de overledene, of wanhopig omdat ze het leven zonder hun dierbare niet meer de moeite waard vinden.

Praktische problemen

Naast emotionele problemen kan een rouwende ook geconfronteerd worden met praktische problemen. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die zijn of haar partner verliest en alleen achterblijft met jonge kinderen, of een oudere moeder of vader die zorg nodig heeft omdat hij of zij alleen is komen te staan door het verlies van de partner.

Wereldbeeld

Het verlies van een dierbare kan gevolgen hebben voor de manier waarop men naar de wereld kijkt. Vooral wanneer iemand heel plotseling of op jonge leeftijd overlijdt, blijven naasten achter met het idee dat de wereld onrechtvaardig is en niet klopt. Men gaat op zoek naar verklaringen voor wat er is gebeurd. Soms is het voor mensen onmogelijk te accepteren dat hun dierbare er niet meer is. Vaak weten ze dan wel dat de persoon is overleden, maar beseffen ze het niet goed.

Vermijding

Wanneer iemand moeilijkheden heeft met het accepteren van het verlies kan hij of zij proberen de realiteit te vermijden door gevoelens en gedachten over die persoon te onderdrukken. Plaatsen vermijden, zoals het graf van de overledene, is ook een vorm van vermijdingsgedrag.

Begeleiding bij rouw

Aanvaarding

Om het verlies te verwerken is het belangrijk dat de persoon gaat aanvaarden dat het verlies heeft plaatsgevonden. De psycholoog zal ruimte geven aan het verdriet en de cliënt laten vertellen over het verlies en zijn of haar ervaring. Er zal veel aandacht worden besteed aan herinneringen aan de overleden persoon en aan andere gevoelens die soms boven komen, zoals boosheid (‘waarom heb je me verlaten?’) of angst (‘ik kan niet zonder jou leven!’).

Vermijdingsgedrag stoppen

Zoals eerder vermeld kan iemand die rouwt verschillende vormen van vermijdingsgedrag vertonen. In de behandeling zal de psycholoog de persoon confronteren met de dingen die vermeden worden. Wanneer de persoon tijdens het gesprek verdrietig wordt, zal dit gevoel niet worden vermeden door het te onderdrukken, maar zal de psycholoog juist vragen om ‘bij het verdriet te blijven’. Er wordt gevraagd om gedetailleerd over herinneringen te praten, zodat gedachten over de overledene niet meer onderdrukt worden. Uiteindelijk zal ook worden gevraagd om plaatsen op te zoeken die voorheen vermeden werden, zoals het graf van de overledene. Het is hierbij heel belangrijk dat de persoon de psycholoog vertrouwt en begrijpt dat de blootstelling aan gevoelens, gedachten en plaatsen stap voor stap gebeurt, waarbij de psycholoog er is om ondersteuning te bieden bij deze stappen.

Aandacht voor de toekomst

Mensen die rouwen hebben vaak het idee dat ze pas weer actiever kunnen worden als ze minder verdrietig zijn over het verlies. Het is echter beter om dit om te draaien; actief zijn leidt vaak juist tot een betere stemming. Samen met de psycholoog worden er doelen voor de toekomst opgesteld en wordt er gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Ook wordt er aandacht besteed aan dingen die deze doelen in de weg kunnen staan en samen nagedacht over manieren om dit op te lossen.

Aanpassing in plaats van verwerking

Veel mensen die rouwen, ervaren rouw als iets wat nooit helemaal over gaat. Lang na het verlies kunnen er moeilijke momenten zijn. Soms wordt er wel gesproken over een aanpassing aan het verlies, in plaats van een complete verwerking van het verlies. Dit betekent echter niet dat de rouwgevoelens altijd even sterk blijven. De gevoelens worden minder sterk, en uiteindelijk raakt men gewend aan het leven zonder de persoon die hij of zij verloren heeft.

Sommige mensen zijn niet zo snel geneigd om te hulp te zoeken bij hun verwerkingsproblemen, omdat ze het idee hebben dat het verdriet er nu eenmaal bij hoort. Een psycholoog kan echter helpen om het verlies van een dierbare op een goede manier te verwerken en vertrouwen te krijgen in de toekomst.

Kunnen wij u helpen?

Ons afsprakenbureau is telefonisch 0513-48 58 55 en per chat bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.

Wanneer u contact zoekt buiten deze tijden kan u ons mailen op info@direct-psycholoog.nl dan nemen wij op zeer korte termijn contact met u op. U kunt ook het contactformulier invullen.

Neem contact met ons op