0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur

Update

Juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk dat mensen nog face to face gesprekken kunnen krijgen. Lees hier hoe Direct psycholoog hiermee om gaat.

volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Drs. Esther M. van Driel

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
 • Geen wachtlijst
 • Persoonlijk advies
 • Korte lijn psycholoog
 • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak
 • Algemeen
 • Over mij
 • Kosten
 • Contact
 • Algemeen

  Opleiding en ervaring

  Ik volgde mijn studie Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en rondde deze af in 1999. Al tijdens mijn studie Psychologie ervaarde ik grote belangstelling voor de relatie en verbinding tussen lichaam (soma) en geest (psyche). “Psyche” verwijst naar de ziel. Emoties worden (meestal) gevoeld in het lichaam en worden ook op die manier tot uitdrukking gebracht. Emoties hangen sterk samen met motivatie. Emotie en motivatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen eigenlijk zelfs als vergelijkbare begrippen worden beschouwd. Emoties motiveren grofweg tot toenaderen of vermijden van personen of situaties. Het woord “emotie” stamt af van het Latijnse woord ‘emovere’, dat letterlijk “eruit bewegen” betekent.
  In mijn visie is het essentieel dat het lichaam (emoties en motivatie) en de geest (gedachten en betekenisgeving) niet van elkaar worden gescheiden. In mijn behandeling en begeleiding is er dan ook veel aandacht voor de verbinding en de wisselwerking tussen beide.
  Tijdens en na mijn studie ging ik de eerste vijf jaar werken in het A.M.C. op de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie. Ik begeleidde hier mensen met seksuele en relatieproblemen en onbegrepen buikklachten, deed wetenschappelijk onderzoek en gaf les aan geneeskundestudenten. Vervolgens werkte ik jarenlang met mensen met chronische pijn en vermoeidheidsklachten, burn-out en ernstig overgewicht. In de afgelopen jaren werkte ik bij verschillende huisartspraktijken. Ik volgde tal van cursussen en incompany trainingen voor belangrijke na- en bijscholing. Daarnaast werkte ik in het verleden als gezondheidsvoorlichter, auteur, docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, adviseur en trainer.

  Specialisaties

  Na meer dan twintig jaar werkervaring als psycholoog in ziekenhuizen en andere klinische praktijken, heb ik in augustus 2019 de stap gezet om mijn eigen praktijk te gaan voeren. Ik ben gespecialiseerd in psychosomatische klachten (waarbij gedachten en gevoelens het lichaam beïnvloeden en andersom), seksuele problemen, chronische pijnklachten, chronische vermoeidheid, slaapproblemen, burn-out, overspannenheid of overbelast zijn, angst- en spanningsklachten, levensfase- of aanpassingsproblemen, problemen rond hoogbegaafheid, perfectionisme, rouwverwerking en depressie.

  Manier van werken

  Tijdens mijn behandeling maak ik gebruik van psycho-educatie, inzicht gevende therapie, ACT (therapie gericht op acceptatie en ontspanning), oplossingsgerichte therapie, Cognitieve Gedrags Therapie (om te voorkomen dat mensen onnodig emotioneel van slag raken), Mindfulness (gericht op acceptatie en ontspanning) en ontspanningstechnieken. Voorts hanteer ik motiverende gespreksvoering en zet ik humor in. Het geven en vragen van feedback neemt een belangrijke plaats in.
  In de nabije toekomst kunt u bij mij ook terecht voor EMDR, een bewezen techniek voor de behandeling van trauma’s of nare gebeurtenissen die doorwerken in het heden.
  Vertrekpunt binnen al mijn behandelingen vormt het biopsychosociale model. Het kan voorkomen dat ik u aanmoedig voor biologische of sociale factoren aanvullend onderzoek of begeleiding te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor aanvullend bloedonderzoek (vitamine D, B12, ijzergebrek) door uw huisarts, of onderzoek en (medicamenteuze) begeleiding door een psychiater, een psychosomatisch fysiotherapeut, haptonoom, diëtist of maatschappelijk werker.
  In de therapie staan we uitgebreid stil bij klachten die mogelijk samenhangen of in stand worden gehouden door psychologische processen en het lichamelijk “uit conditie zijn”. Waar nodig zal ik afstemming zoeken met (huis)artsen of andere hulpverleners die al bij u betrokken zijn. Soms kan het nodig zijn een bepaalde therapie of begeleiding, bijvoorbeeld door een werkcoach, tijdelijk stop te zetten of af te ronden, omdat het niet handig is wanneer veranderingsprocessen door elkaar gaan lopen.
  Mijn grondhouding is empathisch en accepterend. Waar nodig zal ik confrontaties echter niet uit de weg gaan, vooral wanneer de therapie dreigt te stagneren doordat u verandering of moeilijke situaties blijft vermijden.

  Voor wie

  Ik kan voor de volgende klachten en hulpvragen een vakbekwame behandeling bieden: depressie, angst, psychosomatische klachten, moeite met het omgaan met een chronische ziekte, faalangst, perfectionisme, onzekerheid, somberheid, burn-out en overspannenheid, chronische pijn en vermoeidheid, traumatische ervaringen, rouwverwerking, aanpassingsproblemen ten aanzien van grote levensveranderingen (relatiebreuk, verhuizing, combinatie werk en zorg, reorganisatie op uw werk), seksuele problemen, relatieproblemen, overgewicht in combinatie met emotie-eten, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (klachten waar artsen geen ziekte/aandoening aan kunnen koppelen of onvoldoende oplossing voor kunnen bieden), chronische pijn (bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, rug- en/of nekpijn, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit, whiplash), moeite met opkomen voor uzelf, communicatieproblemen of meer algemeen, moeite met het stellen van grenzen.

  Bij mij niet op de goede plek

  Voor de volgende problemen bent u bij mij niet op de juiste plek: autisme, aandachtstekortstoornis of AD(H)D, ernstige depressie met gedachten aan zelfdoding, meerdere psychiatrische diagnosen die complexe zorg nodig hebben, ernstige dwangklachten of een opeenstapeling van meerdere ernstige psychische trauma’s die uw functioneren op het werk en uw relaties ernstig verstoren. Wanneer ernstige persoonlijkheids- en/of verslavingsproblematiek op de voorgrond staan (contacten met justitie en politie, veel en heftige conflicten, zelfbeschadiging) ben ik onvoldoende bekwaam om dat zorgvuldig en verantwoord te behandelen. Hiervoor kunt u voor een deel beter terecht bij een van de andere psychologen bij Direct-psycholoog dan wel worden doorverwezen door uw huisarts naar een reguliere GGZ-instelling voor specialistisch onderzoek en behandeling.

  Gereedschappen voor uw herstel

  Wanneer u ervoor kiest om bij mij onder behandeling te komen dan zal ik samen met u op zoek gaan naar de onderliggende kernproblemen van uw klachten of hulpvraag. Ik zet documenten in voor zelfstudie en geef u huiswerkopdrachten (handouts en voorlichting op maat) op papier mee.

  Fases van begeleiding

  We gaan samen aan de slag, in een tempo dat bij u past en dat u aankunt. Waar nodig zal ik uw partner, kinderen, andere familieleden of een goede vriend of vriendin ook uitnodigen bij een gesprek aanwezig te zijn. Dit om meer te weten te komen over u en hoe andere mensen uw klachten ervaren. Vervolgens kunnen we gezamenlijk onderzoeken hoe zij u het beste kunnen ondersteunen. Dit doe ik uiteraard in overleg met u. Het kan zijn dat uw eventuele partner, kinderen of overige familieleden, net als u, in het belang van uw herstel, bepaald gedrag of gewoonten moeten veranderen, nalaten of aanpassen.

  Aantal sessies

  Gemiddeld zie ik mensen ongeveer acht keer. Bij mensen die zelf al veel inzicht hebben in de klachten en bij wie de klachten nog niet zo ernstig zijn of minder lang bestaan, kan het aantal sessies minder zijn. Soms zijn we in vier tot vijf gesprekken klaar. Het kan ook voorkomen dat u meer dan tien sessies nodig heeft. Ik streef ernaar om mensen zo kort mogelijk in behandeling te houden, om te voorkomen dat u afhankelijk wordt van de therapie. Ik help u juist om weer te vertrouwen op uw eigen innerlijk kompas en uw zelfredzaamheid en zelfhelende vermogen aan te spreken.

 • Over mij

  Ik ben 47 jaar, moeder van zoon Jetse (2012) en woon sinds enkele jaren met mijn gezin in Heerenveen. Ik wandel in mijn vrije tijd graag in de natuur en heb een passie voor de Noordzee en de Waddeneilanden, Scandinavië en moderne dans. In mijn vrije tijd schrijf ik gedichten en werk ik aan mijn eerste psychologische roman.

  Ik vind privacy belangrijk. Bekijk mijn privacy verklaring.

  Bij klachten vind ik het belangrijk dat cliënten eerst met mij in gesprek gaan. Wanneer wij samen de klacht niet kunnen oplossen dan kan er een klacht ingediend worden bij: Pn3nl.

 • Kosten

  De NZa (Nationale zorgautoriteit) stelt de tarieven vast die de psychologen jaarlijks kunnen hanteren.

  Zorgconsulten

  De kosten voor zorgconsulten tijdens kantoortijden zijn € 105,25 per uur btw-vrij (gemiddeld 45 minuten consult en gemiddeld 15 minuten indirecte tijd).

  De kosten voor zorgconsulten buiten kantoortijden zijn € 109,76 per uur btw-vrij (gemiddeld 45 minuten consult en gemiddeld 15 minuten indirecte tijd). De indirecte tijd bestaat o.a. uit verslaglegging, administratie en voorbereiding.

  De kosten van de zorgconsulten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en of gemeentes. De facturen van de consulten dient u dan ook zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Daar staat tegenover dat de kosten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Dit kan zelfs financieel aantrekkelijker zijn dan vergoeding via de verzekerde zorg. De gesprekken kunnen vallen onder specifieke zorgkosten, mits er sprake is van een verwijsbrief door een huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’. Controleer bij uw boekhouder of accountant of bel de belastingdienst wanneer u wilt weten of de kosten in uw situatie fiscaal aftrekbaar zijn.

  Ik lever onverzekerde zorg omdat ik mijn cliënten dan meer kan bieden: zo kan ik bureaucratie en wachttijden voorkomen, de kwaliteit van mijn dienstverlening hoog houden en uw privacy garanderen. De vergoeding vanuit de basis-GGZ is nog slechts zeer minimaal en veel klachten/problemen zijn uitgesloten van vergoeding, zoals overspannenheid/burn-out en relatieproblemen. Een bijkomend voordeel is dat u bij onverzekerde zorg uw eigen risico niet hoeft aan te spreken.

  Coaching en mediation

  De kosten voor coaching en mediation tijdens kantoortijden zijn € 141 euro per uur exclusief btw.

  De kosten voor coaching en mediation buiten kantoortijden zijn € 147 per uur exclusief btw.

  Onderzoeken, assessments, presentaties en trainingen

  De kosten van onderzoeken, assessments, presentaties en trainingen zijn op aanvraag.

  Hebt u een eigen bedrijf, dan kunt u met uw boekhouder of accountant overleggen of u de kosten van de gesprekken fiscaal kunt aftrekken onder beroeps- of bedrijfskosten. Er moet dan wel sprake zijn van problemen/klachten die werk-gerelateerd zijn. Mogelijk kunt u dan ook de btw terugvragen en de reis- en verblijfskosten aftrekken. Controleer bij uw boekhouder of accountant of bel de belastingdienst wanneer u wilt weten of de kosten in uw situatie fiscaal aftrekbaar zijn.

 • Contact

  Ons afsprakenbureau is telefonisch en per chat bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur. Ga naar onze site www.direct-psycholoog.nl voor de chat of bel telefoonnummer 0513-48 58 55.

  Wanneer u contact zoekt buiten deze tijden kan u ons mailen op info@direct-psycholoog.nl dan nemen wij op zeer korte termijn contact met u op.