0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Intelligentietest

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn psycholoog
  • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak
Er zijn veel verschillende soorten intelligentieonderzoeken. Ook op internet staan vaak testjes, die u kunt invullen en waar een bepaalde score uit komt rollen.

Waarom een intelligentietest?

Er zijn veel verschillende redenen om een intelligentietest te laten uitvoeren. Meestal kan dit worden uitgevoerd bij kinderen vanaf 6 jaar. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of het schoolniveau aansluit bij de intelligentie van een kind. Maar iemand kan ook op latere leeftijd tegen bepaalde problemen aanlopen. Ook dan kan het van belang zijn om een intelligentietest te laten uitvoeren.

Hoe gaat een intelligentietest

Een intelligentietest neemt meestal een aantal uren in beslag. Er zijn veel verschillende testen en elke test bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt er een breed beeld verkregen van iemands functioneren en de capaciteiten waar iemand over beschikt. Elk onderdeel levert een score op, zodat er uiteindelijk een totaaloverzicht ontstaat. Bij een intelligentietest hoeft u echt niet alle vragen goed te hebben of bang te zijn om fouten te maken. Het gaat erom dat uw intelligentie bepaald wordt op een zo betrouwbaar mogelijke manier.

Wat komt eruit?

De uitslag van een intelligentietest wordt het IQ genoemd. IQ staat voor Intelligentiequotiënt. Een IQ van 100 is het gemiddelde. Op basis van het IQ kunnen er adviezen gegeven worden over school-, niveau-, of beroepskeuzes. Echter, een IQ zegt niet alles. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld heel goed met mensen om kunt gaan, ontzettend mooi kunt tekenen, zingen, sporten, etc. Dat meet een IQ-test niet. Een intelligentietest meet alleen uw cognitieve vermogens. Dat wil zeggen: hoeveel kennis u hebt, op welke manier u nieuwe dingen leert, hoe u met tijdsdruk omgaat en problemen oplost. Mensen met een hoog IQ hebben dingen snel door, zien eerder hoe iets zit en lossen bepaalde vragen sneller op. Bij mensen met een lager IQ kost dit wat meer moeite, ze doen er langer over of soms lukt het helemaal niet. Wanneer u weet in welke onderdelen u wel goed bent, kunt u de minder goede onderdelen hiermee compenseren.

Advies

Na de uitslag volgt een terugkoppeling. Hierin wordt uitgelegd hoe u gepresteerd hebt, wat uw sterke en zwakkere kanten zijn en hoe u voor uw zwakkere kanten zou kunnen compenseren. Voor het maken van een intelligentietest is het belangrijk dat u de nacht ervoor goed slaapt zodat u uitgerust bent. Wanneer dit niet het geval is kan dit de uitslag nadelig beïnvloeden. Een test duurt een paar uur en het vergt aandacht en concentratie  om de test te maken.  Op basis hiervan volgt een advies.

Kunnen wij u helpen?

Ons afsprakenbureau is telefonisch 0513-48 58 55 en per chat bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.

Wanneer u contact zoekt buiten deze tijden kan u ons mailen op info@direct-psycholoog.nl dan nemen wij op zeer korte termijn contact met u op. U kunt ook het contactformulier invullen.

Neem contact met ons op