0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Gezinstherapie voor jeugdigen en volwassenen

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn psycholoog
  • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak

Jongeren en de puberteit

Jongeren vanaf 12 jaar die zich bij een psycholoog aanmelden hebben vaak klachten die (deels) veroorzaakt worden door de puberteit. Het is een periode die veel jongeren als zwaar ervaren. Stemmingsklachten komen vaak voor en zijn soms zo ernstig dat er kan worden gesproken van een depressie. Ook angst- of gedragsstoornissen en eetproblemen komen onder jongeren veel voor.

In de puberteit ervaren jongeren vaak snelle en heftige stemmingswisselingen. Daarnaast kan deze fase verwarrende gedachten en gevoelens opleveren. Sommige jongeren kunnen ondanks deze gevoelens nog prima functioneren, terwijl ze voor anderen zo overweldigend kunnen zijn dat ze hen beperken. Of jongeren wel of niet psychologische hulp nodig hebben hangt dan ook niet af van de vraag of de klachten passend zijn bij de puberteit, maar of ze hen beperken in hun dagelijks leven.

Depressieve klachten en angstklachten bij jongeren

Naarmate jongeren ouder worden, worden leeftijdsgenoten steeds belangrijker, met name voor het gevoel om ergens bij te horen. Wanneer er moeilijkheden ontstaan in het contact met leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld gepest worden of er niet bij horen, heeft dit erg veel impact op een jongere. Dit kan depressieve gevoelens veroorzaken en vaak ontstaan er problemen op school. Jongeren met depressieve klachten denken vaak negatief over zichzelf, hun uiterlijk of over de toekomst, en deze gedachten zijn vaak onrealistisch. Hierbij kunnen er gedachten aan suïcide opkomen en in sommige gevallen worden er daadwerkelijk pogingen gedaan om een eind aan het leven te maken.

De behandeling richt zich vaak op de onrealistische gedachten van de jongere. Dit wordt met behulp van cognitieve therapie gedaan. Onrealistische gedachten worden daarbij onderzocht en er wordt geprobeerd er een meer realistische gedachte voor in de plaats te zetten. Daarnaast richt behandeling zich op het geleidelijk activeren van de jongere. Jongeren met depressieve klachten hebben vaak weinig energie en zin om dingen te ondernemen en zijn daardoor steeds passiever geworden. Dit houdt de klachten echter juist in stand. Door ze aan te sporen om weer actiever te worden, bijvoorbeeld door te sporten, wordt deze vicieuze cirkel van passief gedrag en lusteloosheid doorbroken.

Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt er steeds meer nagedacht over de toekomst. Er wordt op school steeds meer druk op jongeren gelegd om keuzes te maken voor hun toekomst, bijvoorbeeld een profielkeuze. Hierdoor kan een jongere steeds meer prestatiedruk voelen waardoor er faalangst kan ontstaan.

Ook sociale fobie is een angstklacht die veel voorkomt bij jongeren. Juist doordat leeftijdsgenoten op die leeftijd als erg belangrijk worden gezien, kan een jongere te veel bezig zijn met wat anderen van hem of haar denken. Hierdoor ontstaat er angst in contact met anderen.

Ook angstklachten worden vaak behandeld met cognitieve therapie. Aan de angsten liggen namelijk vaak gedachten ten grondslag die niet kloppen en dus onrealistisch zijn. Daarnaast bestaat de behandeling vaak uit het uitproberen van de gevreesde situaties (bijvoorbeeld feestjes) om te ervaren dat deze niet zo rampzalig verlopen als ze van tevoren verwachtten.

Eetstoornissen bij jongeren

Eetstoornissen zoals anorexia en boulimia nervosa, komen veel voor bij jongeren. Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij de persoon die eraan lijdt een gewicht heeft dat een stuk lager is dan passend bij de leeftijd en lengte. Ondanks dit ondergewicht is de persoon intens bang om in gewicht toe te nemen en heeft hij/zij een vertekend lichaamsbeeld. Het lichaamsgewicht en de lichaamsvorm zijn overmatig belangrijk voor mensen met anorexia nervosa.

Anorexia nervosa komt met name voor onder jongeren tussen de 14 en 20 jaar. Doordat jongeren in deze leeftijden in de puberteit zijn, zijn ze extra gevoelig voor wat anderen over hen denken. Daarnaast verandert hun lichaam door de hormonale veranderingen. Vrouwen krijgen bijvoorbeeld meer ronde vormen. Dit kan ertoe leiden dat ze onzeker worden over hun lichaam en gaan lijnen. Dit lijnen kan dan doorslaan in een eetstoornis.

Kijk hier voor informatie over eetstoornissen.

Gezinstherapie: de rol van ouders

Jongeren met psychische klachten kunnen zich extreem terugtrekken of juist erg ‘stoer’ of crimineel gedrag vertonen. De jongere meldt zich bij de psycholoog vaak met hele andere problemen dan de ouders. Zo kunnen jongeren aangeven dat ze vooral problemen ervaren op sociaal gebied of met betrekking tot hun gevoel, en zich onbegrepen voelen. Terwijl ouders vooral problemen ervaren met betrekking tot het (onhandelbare) gedrag van hun kind.

Doordat jongeren hun eigen weg aan het vinden zijn, zitten ze vaak niet te wachten op te veel bemoeienis van hun ouders. Ze hebben echter wel hun steun en liefde nodig. Voor ouders is het belangrijk om niet te beschermend te zijn, maar ook niet te veel afstand te nemen.

Gezinstherapie richt zich op het bereiken van wederzijds begrip tussen ouders en jongeren. Wanneer er een gezonde relatie tussen de ouders en de jongere is, is dat een beschermende factor tegen het verergeren van de klachten of het ontstaan van meer psychische klachten.

Kunnen wij u helpen?

Ons afsprakenbureau is telefonisch 0513-48 58 55 en per chat bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.

Wanneer u contact zoekt buiten deze tijden kan u ons mailen op info@direct-psycholoog.nl dan nemen wij op zeer korte termijn contact met u op. U kunt ook het contactformulier invullen.

Neem contact met ons op