0513 48 58 55Bereikbaar ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Psychotherapie

Vind bij Direct-psycholoog de psycholoog die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn psycholoog
  • Deskundig afsprakenbureau
Maak afspraak
Psychotherapie is een behandelvorm waarbij gesprekken tussen de cliënt en de psycholoog centraal staan. Het doel van de therapie is om de psychologische klachten te laten verdwijnen of zoveel mogelijk te laten verminderen zodat u er minder last van heeft.

Behandelmethoden die onder psychotherapie vallen

Psychotherapie is eigenlijk een overkoepelende term voor allerlei soorten behandeltechnieken. Bij Direct-psycholoog worden er verschillende behandelmethoden gebruikt die allemaal onder de term psychotherapie vallen, onder andere; cognitieve therapie, gedragstherapie, directieve therapie, relatietherapie, inzichtgevende therapie en systeemtherapie.

Werkwijze

Psychotherapie begint altijd met het onderzoeken van het ontstaan van de problemen, de ernst ervan en de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Vervolgens worden er doelen voor de therapie opgesteld.

Wanneer de problemen duidelijk zijn voor zowel de psycholoog als de cliënt, en de cliënt het eens is met de opgestelde doelen, begint de behandeling in de vorm van een aantal gesprekken.
Wat de psycholoog doet in deze gesprekken is proberen om er samen met de cliënt voor te zorgen dat de manier van denken, het gedrag, de stemming en/of de houding van de cliënt verandert. Dit is namelijk essentieel voor het verminderen van psychologische klachten. Er zijn verschillende technieken om dit te doen en op basis van het probleem kiest de psycholoog voor een bepaalde behandelmethode uit de voorbeelden die hierboven zijn genoemd.

Gemeenschappelijke factoren

Alle behandelvormen hebben iets gemeen, ze hebben allemaal een aantal factoren die niet specifiek zijn, maar die in alle therapieën belangrijk zijn voor het slagen van de therapie. Dit worden ook wel niet-specifieke factoren genoemd.

Eén van de gemeenschappelijke factoren is de relatie tussen psycholoog en cliënt. Deze moeten samen kunnen werken en allebei gemotiveerd zijn om een veranderingsproces bij de cliënt tot stand te brengen. De cliënt moet zich veilig en gerespecteerd voelen.

Een andere factor is de mogelijkheden die de psycholoog creëert voor de cliënt om nieuwe inzichten te krijgen. De psycholoog probeert bepaalde reacties bij de cliënt op te roepen om hem of haar inzicht te geven in zijn of haar eigen reacties. Vervolgens kan de cliënt in een veilige omgeving leren om op een andere manier te reageren of te denken.
Door dit te oefenen binnen de veilige omgeving van de therapie heeft de cliënt meestal een aantal succeservaringen, en krijgt hij of zij meer gevoel van zelfcontrole. Oftewel, de cliënt krijgt het gevoel dat hij of zij in staat is om op een goede manier met zijn/haar problemen om te gaan. Ook dit is een belangrijke gemeenschappelijke factor.

Nog een belangrijke factor is dat zowel de psycholoog als de cliënt de verwachting hebben dat de therapie tot positieve resultaten zal leiden. Hier ligt een belangrijke rol voor de psycholoog weggelegd omdat hij/zij de cliënt moet motiveren en het vertrouwen moet geven in het idee dat het anders en beter kan. Daarnaast moet de psycholoog professioneel overkomen op de cliënt. De cliënt moet de psycholoog als deskundige beschouwen om vertrouwen te hebben in het succes van de therapie.

Een laatste gemeenschappelijke factor gaat over de kenmerken van de psycholoog. De psycholoog moet over een aantal kwaliteiten beschikken om op een goede manier te kunnen behandelen. Eén van die kwaliteit is empathie; de psycholoog moet in staat zijn om zich in te leven in de ander en de emoties van de ander aan te voelen. Hij of zij moet de belevingswereld van de ander kunnen begrijpen. Dit doet de psycholoog door zorgvuldig te luisteren en in de huid te kruipen van de cliënt, zodat deze zich begrepen voelt en zichzelf beter leert begrijpen.
Een andere kwaliteit is echtheid, de psycholoog moet ‘echt’ zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de psycholoog in contact staat met zijn eigen gevoelens en zichzelf is zonder een rol te spelen. De psycholoog moet zich bewust zijn van wat hij/zij werkelijk voelt en zijn/haar eigen gevoelens accepteren.
Verder moet de psycholoog over de kwaliteit acceptatie beschikken. Acceptatie houdt in dat de psycholoog de gevoelens van de cliënt accepteert en de cliënt niet veroordeelt. De psycholoog accepteert en steunt de cliënt onvoorwaardelijk, onafhankelijk van wat de cliënt zegt of doet.

Kunnen wij u helpen?

Ons afsprakenbureau is telefonisch 0513-48 58 55 en per chat bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.

Wanneer u contact zoekt buiten deze tijden kan u ons mailen op info@direct-psycholoog.nl dan nemen wij op zeer korte termijn contact met u op. U kunt ook het contactformulier invullen.

Neem contact met ons op